การอ่านและวิเคราะห์จุดเสี่ยงในงบการเงิน

การอ่านและวิเคราะห์จุดเสี่ยงในงบการเงิน

2800.-

10% off
0 ผู้รีวิวทั้งหมด 0 คน ผู้เรียน 1 คน

สร้างโดย Sudathip Prachayasakul

อัพเดทครั้งล่าสุดเมื่อ : 21 มิถุนายน 2565 10:20
 • 9 บทเรียน
 • 2 ชัวโมง 25 นาที 21 วินาที
 • 8 ไฟล์ประกอบการเรียน
 • ระดับความยาก
  ปานกลาง

คำอธิบายคอร์ส

คอร์สออนไลน์การอ่าน และวิเคราะห์จุดเสี่ยงในงบการเงิน สำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ไม่มีพื้นฐานบัญชีแต่อยากอ่านงบการเงินเป็น วิเคราะห์งบการเงินได้ และเรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์จุดเสี่ยงในงบการเงินในหลายประเภทธุรกิจกับ case study งบการเงินจริง


เนื้อหาหลักสูตร

PART1 ผังบัญชี

 • Part 1.1 แนะนำคอร์สอบรม introduction
 • Part 1.2 ผังบัญชี

          - ความหมายของสินทรัพย์

          - ความหมายของหนี้สิน

          - ความหมายของทุน

          -  ความหมายของรายได้

          -  ความหมายของค่าใช้จ่าย

 PART2 ประเภทของงบการเงิน

 •  Part 2.1 ประเภทของงบการเงิน

o     งบทดลอง

o     งบแสดงฐานะการเงิน

o     งบกำไรขาดทุน

o     งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

 • Part 2.2 Quiz แบบฝึกหัดการจัดทำงบการเงิน

PART3 อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

 • อัตราส่วนกำไรขั้นต้น
 • อัตราส่วนกำไรสุทธิ
 • อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อยอดขาย
 • อัตราส่วนการดำเนินงานต่อเนื่อง

PART4 Case Study การอ่านและวิเคราะห์จุดเสี่ยงในงบการเงิน

 • Part 4.1 Case Study การอ่านและวิเคราะห์จุดเสี่ยงในงบการเงิน ธุรกิจซื้อมาขายไป
 • Part 4.2 Case Study การอ่านและวิเคราะห์จุดเสี่ยงในงบการเงิน ธุรกิจผลิต
 • Part 4.3 Case Study การอ่านและวิเคราะห์จุดเสี่ยงในงบการเงิน ธุรกิจบริการ
 • Part 4.4 วิธีการดูอัตรากำไรของธุรกิจเรากับคู่แข่ง คู่ค้าเพื่อดูความผิดปกติในงบการเงิน

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • อ่านงบการเงินเป็น แม้ไม่มีพื้นฐานมาก่อน
 • รู้เทคนิคการวิเคราะห์จุดเสี่ยงในงบการเงิน
 • Case Study งบการเงินจริงหลายประเภทธุรกิจ
 • ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการหลายท่านที่มีเวลาจำกัด
 • รูปแบบการสอนที่ทันสมัย ไม่น่าเบื่อ เนื้อหากระชับ เข้าใจง่าย เน้นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องทราบ


เนื้อหาหลักสูตร

ชำระผ่านบัตรเครดิต / เดบิต

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เข้าเรียนได้ทันที

ชำระผ่าน QR Code

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เข้าเรียนได้ทันที

True Money Wallet

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เข้าเรียนได้ทันที

Rabbit Line Pay

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เข้าเรียนได้ทันที

GrabPay Wallet

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เข้าเรียนได้ทันที

0

คะแนนรีวิว
ผู้รีวิวทั้งหมด 0 คน

0
0
0
0
0

ความคิดเห็นผู้เรียน

Of 3

การอ่านและวิเคราะห์จุดเสี่ยงในงบการเงิน

12 บทเรียน 3 ชั่วโมง 43 นาที

2800.-

10% off

ผู้สอน

Sudathip Prachayasakul

 • สุดาทิพย์ ปรัชญาสกุล (อ.แนน) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 • วิทยากรที่มากประสบการณ์การทำงานสายงานตรวจสอบบัญชี
 • ที่ปรึกษาและสายงานบัญชี บริษัทเอกชนและบริษัทข้ามชาติมากว่า 14 ปี ในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม 

คะแนนรีวิว 0 (ผู้รีวิว 0 คน)

คอร์สที่เกี่ยวข้อง

ลงทะเบียนเพื่อติดตามข่าวสาร
จาก PrimeSkill