สรุปบัญชีภาษีสำหรับธุรกิจ

สรุปบัญชีภาษีสำหรับธุรกิจ

4590.-

10% off
0 ผู้รีวิวทั้งหมด 0 คน ผู้เรียน 0 คน

สร้างโดย Sudathip Prachayasakul

อัพเดทครั้งล่าสุดเมื่อ : 21 มิถุนายน 2565 10:20
 • 17 บทเรียน
 • 2 ชัวโมง 47 นาที 53 วินาที
 • 12 ไฟล์ประกอบการเรียน
 • ระดับความยาก
  ปานกลาง

คำอธิบายคอร์ส

คอร์สเรียนออนไลน์สรุปบัญชีภาษีสำหรับธุรกิจ ครบทุกเรื่องบัญชีภาษีทั้งระบบที่คนทำธุรกิจต้องรู้ คอร์สเพื่อผู้ประกอบการโดยเฉพาะ แม้ไม่มีพื้นฐาน เข้าใจทั้งระบบบัญชีภาษีจนอ่านงบการเงินเป็น ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการหลายท่านที่มีเวลาจำกัด เนื้อหากระชับ เน้นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องทราบ


เนื้อหาหลักสูตร

PART1 ปูพื้นบัญชี

 • Part 1.1 แนะนำคอร์สอบรม introduction
 • Part 1.2 ภาพรวมงานบัญชี และการปิดงบการเงิน
 • Part 1.3 ผังบัญชี
 • Part 1.4 ประเภทงบการเงิน และการอธิบายถึงสมุดบัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภท และงบทดลองพร้อมตัวอย่างเอกสารให้เห็นภาพ

PART2 ปูพื้นภาษี

 • Part 2.1 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (WHT)
 • Part 2.2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
 • Part 2.3 ภาษีเงินได้นิติบุคคล (CIT)
 • Part 2.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ (SBT)
 • Part 2.5 สรุป Timeline งานบัญชี และภาษี ตลอดทั้งปี
 • Part 2.6 อธิบายแบบภาษีประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.2 ภ.ง.ด.3 ภ.ด.ง 53 ภ.พ. 30 ภ.ง.ด.50 ภ.ง.ด. 51 และ ภ.ธ.40

PART3 วิเคราะห์จุดเสี่ยงในงบการเงิน เกณฑ์ความเสี่ยงที่สรรพากรจะตรวจสอบ

 • Part 3.1 Checklist เกณฑ์ความเสี่ยงที่สรรพากรเลือกตรวจสอบกิจการของเรา
 • Part 3.2 เทคนิคการคุยกับสรรพากร
 • Part 3.3 แบบทดสอบการวิเคราะห์จุดเสี่ยงในงบการเงิน 

PART4 ประเด็นปัญหาทางบัญชี ภาษี ที่ควรระวังและแนวทางแก้ไข

 • ปัญหาเรื่องกำไรของธุรกิจเราไม่ควรต่ำกว่าเท่าไร
 • ปัญหาเรื่องคู่ค้า suppliers ไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินจะทำอย่างไรให้สรรพากรยอมรับ
 • ปัญหาเรื่องการเบิกค่าเดินทาง
 • ปัญหาเรื่องเงินเดือนกรรมการเท่าไรดีจะเหมาะสม
 • ปัญหาเรื่องเงินให้กู้ยืมกรรมการ และเงินกู้ยืมกรรมการในงบการเงิน
 • ค่าใช้จ่ายที่สามารถมีเพิ่มได้ในงบการเงิน
 • ค่าเสื่อมราคาทางบัญชีคืออะไร
 • วิธีตรวจสอบการยื่นภาษีของสำนักงานบัญชี
 • โบนัสพิเศษเจาะลึกประเด็นปัญหาเรื่องบัญชีเงินให้กู้ยืมกรรมการ และเงินกู้ยืมกรรมการในงบการเงิน

  PART5 การอ่านงบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

 • Part 5.1 ประเภทงบการเงิน และอัตราส่วนทางการเงินต่าง ๆ ที่สำคัญ
 • Part 5.2 Case study การอ่านงบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 


ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • ปูพื้นฐานเรื่องบัญชี ภาษี
 • รู้เทคนิคการวิเคราะห์จุดเสี่ยงในงบการเงิน

เนื้อหาหลักสูตร

ชำระผ่านบัตรเครดิต / เดบิต

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เข้าเรียนได้ทันที

ชำระผ่าน QR Code

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เข้าเรียนได้ทันที

True Money Wallet

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เข้าเรียนได้ทันที

Rabbit Line Pay

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เข้าเรียนได้ทันที

GrabPay Wallet

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เข้าเรียนได้ทันที

0

คะแนนรีวิว
ผู้รีวิวทั้งหมด 0 คน

0
0
0
0
0

ความคิดเห็นผู้เรียน

Of 3

สรุปบัญชีภาษีสำหรับธุรกิจ

12 บทเรียน 3 ชั่วโมง 43 นาที

4590.-

10% off

ผู้สอน

Sudathip Prachayasakul

 • สุดาทิพย์ ปรัชญาสกุล (อ.แนน) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 • วิทยากรที่มากประสบการณ์การทำงานสายงานตรวจสอบบัญชี
 • ที่ปรึกษาและสายงานบัญชี บริษัทเอกชนและบริษัทข้ามชาติมากว่า 14 ปี ในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม 

คะแนนรีวิว 0 (ผู้รีวิว 0 คน)

คอร์สที่เกี่ยวข้อง

ลงทะเบียนเพื่อติดตามข่าวสาร
จาก PrimeSkill