หลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์แบบลีน LEAN LOGISTICS

หลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์แบบลีน LEAN LOGISTICS

2900.-

3900.- 10% off
0 ผู้รีวิวทั้งหมด 0 คน ผู้เรียน 0 คน

สร้างโดย สุรศักดิ์ พรบรรเจิดกุล

อัพเดทครั้งล่าสุดเมื่อ : 5 สิงหาคม 2565 09:16
 • 19 บทเรียน
 • 4 ชั่วโมง 6 นาที 34 วินาที
 • 1 ไฟล์ประกอบการเรียน
 • ระดับความยาก
  ปานกลาง

คำอธิบายคอร์ส

ต้นทุนด้านโลจิสติกส์ถือเป็นทุนหลักของธุรกิจ จะมีกำไรหรือขาดทุนอยู่ที่ต้นทุนด้านโลจิสติกส์ คอร์สนี้จะพาทุกท่านเรียนรู้การจัดการโลจิสติกส์แบบลีน พลิกจากบริษัทผู้ตามมาเป็นผู้นำได้ เหมือนที่บริษัทอื่นได้ทำให้เห็นมาแล้ว เพราะการแข่งขันในธุรกิจรุ่นแรงมากขึ้นทุกวัน เพื่อความอยู่รอดและยั่งยืนต้องปรับตัวเท่านั้น


เนื้อหาหลักสูตร

 • บทที่ 1 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 • บทที่ 2 กิจกรรมทางด้านโลจิสติกส์
 • บทที่ 3 ต้นทุนด้านโลจิสติกส์ทั้ง 4 ตัว
 • บทที่ 4 ตัวชี้วัดกิจกรรมทางด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 • บทที่ 5 13 ตัวชี้วัดทางด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 • บทที่ 6 แนวคิดการนำระบบ LEAN มาใช้ในงานด้านโลจิสติกส์
 • บทที่ 7 ความสูญเปล่า 9 Wastes มาใช้ในงานด้านโลจิสติกส์
 • บทที่ 8 การจำแนกประเภทของงาน VA / NVA / NNVA มาใช้ในงานด้านโลจิสติกส์
 • บทที่ 9 ทำไมต้องเขียนสายธารคุณค่า Value Stream Mapping (Current State)
 • บทที่ 10 ขั้นตอนที่ 1 การเลือกสายธารคุณค่า Value Stream Mapping (Current State)
 • บทที่ 11 ขั้นตอนที่ 2 สัญลักษณ์และความหมาย
 • บทที่ 12 ขั้นตอนที่ 3-6 การเขียนสายธารคุณค่า Value Stream Mapping (Current State)
 • บทที่ 13 ขั้นตอนที่ 7 คำนวณประสิทธิภาพการผลิต, และจำนวนคน, Takt Time
 • บทที่ 14 ขั้นตอนที่ 8 การเลือกหัวข้อปรับปรุง KAIZEN
 • บทที่ 15 การวาดสายธารคุณค่า Value Stream Mapping (Future State)
 • บทที่ 16 เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ 5 Why
 • บทที่ 17 เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ผังก้างปลา
 • บทที่ 18 การเลือกหัวข้อการปรับปรุง
 • บทที่ 19 การกำหนดแผนการปรับปรุง 


ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • สามารถลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในด้านโลจิสติกส์ของบริษัท
 • นำแนวคิดลีนมาใช้กับงานโลจิสติกส์
 • สร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้พัฒนาตลอดเวลา
 • สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 


คอร์สนี้เหมาะกับใคร

 • ผู้บริหาร ผู้จัดการ รวมถึงพนักงานในสายงานด้านโลจิสติกส์

เนื้อหาหลักสูตร

ชำระผ่านบัตรเครดิต / เดบิต

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เข้าเรียนได้ทันที

ชำระผ่าน QR Code

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เข้าเรียนได้ทันที

True Money Wallet

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เข้าเรียนได้ทันที

Rabbit Line Pay

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เข้าเรียนได้ทันที

GrabPay Wallet

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เข้าเรียนได้ทันที

0

คะแนนรีวิว
ผู้รีวิวทั้งหมด 0 คน

0
0
0
0
0

ความคิดเห็นผู้เรียน

Of 3

หลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์แบบลีน LEAN LOGISTICS

12 บทเรียน 3 ชั่วโมง 43 นาที

2900.-

3900.- 10% off

ผู้สอน

สุรศักดิ์ พรบรรเจิดกุล

 • ที่ปรึกษาและวิทยากร บริษัททำน้อยได้มาก จำกัด
 • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน 
 • ประสบการณ์ทำงาน 10 ปี ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน, การผลิต, คลังสินค้า ขนส่ง ฯลฯ 

คะแนนรีวิว 0 (ผู้รีวิว 0 คน)

คอร์สที่เกี่ยวข้อง

ลงทะเบียนเพื่อติดตามข่าวสาร
จาก PrimeSkill