หลักสูตร บริหารงานคลังสินค้าอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

หลักสูตร บริหารงานคลังสินค้าอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

2900.-

3900.- 10% off
0 ผู้รีวิวทั้งหมด 0 คน ผู้เรียน 0 คน

สร้างโดย สุรศักดิ์ พรบรรเจิดกุล

อัพเดทครั้งล่าสุดเมื่อ : 4 สิงหาคม 2565 14:56
 • 16 บทเรียน
 • 5 ชั่วโมง 11 นาที 34 วินาที
 • 1 ไฟล์ประกอบการเรียน
 • ระดับความยาก
  ปานกลาง

คำอธิบายคอร์ส

ปัจจุบันบริษัทท่านเจอปัญหานี้ไหม สต๊อกสินค้าในระบบไม่ตรงกินของจริง, ต้นทุนการบริหารคลังสินค้าสูง, คลังสินค้าระบบการทำงานไม่มีประสิทธิภาพ, ควบคุมพนักงานในคลังสินค้าไม่ได้, ไม่มีตัวชี้วัดการทำงานในคลังสินค้า,ย้ายตำแหน่งมาดูคลังสินค้า ไม่มีความรู้เรื่องการบริหารคลังมาก่อน ไม่รู้จะเริ่มยังไง ถ้าท่านเจอปัญหานี้หลักสูตรนี้เหมาะกับท่าน


เนื้อหาหลักสูตร

 • บทที่ 1 Check Point คลังสินค้า
 • บทที่ 2 7 บทบาทหน้าที่หลักในคลังสินค้า
 • บทที่ 3 การบริหารต้นทุนและประมาณการต้นทุนในคลังสินค้า
 • บทที่ 4 อุปกรณ์พื้นฐานในคลังสินค้า
 • บทที่ 5 การคำนวณหาระยะเวลาการคืนทุน (Payback Period: PB) การนำโปรแกรมบริหารคลังสินค้ามาใช้งาน
 • บทที่ 6 ขั้นตอนการนำโปรแกรมบริหารคลังสินค้า(WMS) มาใช้งาน
 • บทที่ 7 การวางแผนการใช้ทรัพยากร เช่น Forklift, Reach Truck, พื้นที่ เป็นต้น
 • บทที่ 8 การวางแผนกำลังคนในคลังสินค้า
 • บทที่ 9 จัดทำมาตรฐานการทำงานแต่ละกิจกรรม
 • บทที่ 10 การจัดทำรายละเอียดตำแหน่งงาน Job Description
 • บทที่ 11 การสุ่มนับสินค้า Cycle Count
 • บทที่ 12 การจัดทำตัวชี้วัด KPI แผนกคลังสินค้า
 • บทที่ 13 การจัดทำตัวชี้วัด KPI พนักงานคลังสินค้า
 • บทที่ 14 การพัฒนาทักษะการทำงานของพนักงานในคลังสินค้า
 • บทที่ 15 การประเมินผลงานพนักงานคลังสินค้า
 • บทที่ 16 10 แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในคลังสินค้า


ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • ปรับปรุงระบบการทำงานในคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • ลดต้นทุนการบริหารคลังสินค้า
 • เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 


คอร์สนี้เหมาะกับใคร

 •  พนักงาน หัวหน้างาน และผู้จัดการในคลังสินค้า ,ผู้ที่มีหน้าที่ในการปรับปรุงงานและลดต้นทุนในองค์กร,ผู้บริหารโรงงาน 

เนื้อหาหลักสูตร

ชำระผ่านบัตรเครดิต / เดบิต

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เข้าเรียนได้ทันที

ชำระผ่าน QR Code

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เข้าเรียนได้ทันที

True Money Wallet

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เข้าเรียนได้ทันที

Rabbit Line Pay

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เข้าเรียนได้ทันที

GrabPay Wallet

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เข้าเรียนได้ทันที

0

คะแนนรีวิว
ผู้รีวิวทั้งหมด 0 คน

0
0
0
0
0

ความคิดเห็นผู้เรียน

Of 3

หลักสูตร บริหารงานคลังสินค้าอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

12 บทเรียน 3 ชั่วโมง 43 นาที

2900.-

3900.- 10% off

ผู้สอน

สุรศักดิ์ พรบรรเจิดกุล

 • ที่ปรึกษาและวิทยากร บริษัททำน้อยได้มาก จำกัด
 • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน 
 • ประสบการณ์ทำงาน 10 ปี ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน, การผลิต, คลังสินค้า ขนส่ง ฯลฯ 

คะแนนรีวิว 0 (ผู้รีวิว 0 คน)

คอร์สที่เกี่ยวข้อง

ลงทะเบียนเพื่อติดตามข่าวสาร
จาก PrimeSkill