หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลและการปรับปรุงงานในคลังสินค้า

หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลและการปรับปรุงงานในคลังสินค้า

2900.-

3900.- 10% off
0 ผู้รีวิวทั้งหมด 0 คน ผู้เรียน 0 คน

สร้างโดย สุรศักดิ์ พรบรรเจิดกุล

อัพเดทครั้งล่าสุดเมื่อ : 5 สิงหาคม 2565 10:00
 • 17 บทเรียน
 • 4 ชั่วโมง 19 นาที 17 วินาที
 • 1 ไฟล์ประกอบการเรียน
 • ระดับความยาก
  ปานกลาง

คำอธิบายคอร์ส

คลังสินค้าส่วนใหญ่ขาดบุคลากรในการวิเคราะห์ข้อมูลและปรับปรุงประสิทธิภาพ ทำให้การแก้ไขปัญหาไม่เป็นระบบ จะเป็นการดีไหมถ้าท่านสามารถเก็บข้อมูลแล้วนำมาวิเคราะห์ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานในคลังสินค้าให้ดียิ่งขึ้น


เนื้อหาหลักสูตร

 • บทที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลบนพื้นฐานหลัก 3 GEN
 • บทที่ 2 การวิเคราะห์กระบวนการทำงานในคลังสินค้า
 • บทที่ 3 การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ต้นทุนบริหารคลังสินค้า
 • บทที่ 4 การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการรับสินค้า
 • บทที่ 5 การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการจัดเก็บสินค้า
 • บทที่ 6 การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการเบิกสินค้า
 • บทที่ 7 การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการเก็บรักษาสินค้า
 • บทที่ 8 การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการส่งมอบสินค้า
 • บทที่ 9 การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการแพ็คสินค้า
 • บทที่ 10 การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมรวมใน แต่ละ PO
 • บทที่ 11 การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในคลังสินค้า
 • บทที่ 12 การวิเคราะห์แผนผัง (Lay Out) ในคลังสินค้าด้วยหลัก ABC Analysis
 • บทที่ 13 การวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานด้วยแผนภูมิกระบวนการไหล (Flow Process Chart)
 • บทที่ 14 การวิเคราะห์กำลังคนในคลังสินค้า
 • บทที่ 15 การค้นหาและวิเคราะห์ความสูญเปล่า (9 Waste) ในคลังสินค้า
 • บทที่ 16 การคำนวณต้นทุนแต่ละความสูญเปล่า 


ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในด้านโลจิสติกส์
 • เพิ่มความสามารถการเติบโตในสายอาชีพโลจิสติกส์


คอร์สนี้เหมาะกับใคร

 • ผู้บริหาร ผู้จัดการ รวมถึงพนักงานในสายงานด้านโลจิสติกส์

เนื้อหาหลักสูตร

ชำระผ่านบัตรเครดิต / เดบิต

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เข้าเรียนได้ทันที

ชำระผ่าน QR Code

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เข้าเรียนได้ทันที

True Money Wallet

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เข้าเรียนได้ทันที

Rabbit Line Pay

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เข้าเรียนได้ทันที

GrabPay Wallet

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เข้าเรียนได้ทันที

0

คะแนนรีวิว
ผู้รีวิวทั้งหมด 0 คน

0
0
0
0
0

ความคิดเห็นผู้เรียน

Of 3

หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลและการปรับปรุงงานในคลังสินค้า

12 บทเรียน 3 ชั่วโมง 43 นาที

2900.-

3900.- 10% off

ผู้สอน

สุรศักดิ์ พรบรรเจิดกุล

 • ที่ปรึกษาและวิทยากร บริษัททำน้อยได้มาก จำกัด
 • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน 
 • ประสบการณ์ทำงาน 10 ปี ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน, การผลิต, คลังสินค้า ขนส่ง ฯลฯ 

คะแนนรีวิว 0 (ผู้รีวิว 0 คน)

คอร์สที่เกี่ยวข้อง

ลงทะเบียนเพื่อติดตามข่าวสาร
จาก PrimeSkill