หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลและแก้ไขปัญหาในงานโลจิสติกส์

หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลและแก้ไขปัญหาในงานโลจิสติกส์

2900.-

3900.- 10% off
0 ผู้รีวิวทั้งหมด 0 คน ผู้เรียน 0 คน

สร้างโดย สุรศักดิ์ พรบรรเจิดกุล

อัพเดทครั้งล่าสุดเมื่อ : 4 สิงหาคม 2565 16:05
 • 13 บทเรียน
 • 3 ชั่วโมง 47 นาที 53 วินาที
 • 1 ไฟล์ประกอบการเรียน
 • ระดับความยาก
  ปานกลาง

คำอธิบายคอร์ส

ขนส่งส่วนใหญ่มีการเก็บข้อมูล แต่ขาดการนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดต้นทุนในขนส่ง สาเหตุเกิดจากไม่รู้ว่าจะนำข้อมูลที่มีอยู่ มาวิเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์อะไรบ้าง เนื่องจากพนักงานขาดความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงทำขึ้นเพื่อให้พนักงานได้มีความรู้เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถนำไปวิเคราะห์ข้อมูล ขนส่งของบริษัท 


เนื้อหาหลักสูตร

 • บทที่ 1 การค้นหาปัญหา
 • บทที่ 2 ปัญหาและประเภทของปัญหา
 • บทที่ 3 ตัวชี้วัดด้านโลจิสติกส์ด้านต้นทุน ด้านเวลา ด้านคุณภาพ ด้านความน่าเชื่อถือ
 • บทที่ 4 การเก็บและวิเคราะห์ต้นทุนด้านโลจิสติกส์ขององค์กร
 • บทที่ 5 การวิเคราะห์ความสูญเปล่าในงานโลจิสติกส์
 • บทที่ 6 ประเภทของงาน VA / NVA /NNVA
 • บทที่ 7 การคำนวณต้นทุนในแต่ละกิจกรรมและแต่ละความสูญเปล่า
 • บทที่ 8 การเลือกหัวข้อปัญหาทำการปรับปรุง
 • บทที่ 9 แผนภูมิกระบวนการไหล (Flow Process Chart)
 • บทที่ 10 การวิเคราะห์ปัญหาด้วย 5Why
 • บทที่ 11 การวิเคราะห์ปัญหาด้วยผังก้างปลา
 • บทที่ 12 การทำแผนการปรับปรุง
 • บทที่ 13 การทำ A3 Report เพื่อการนำเสนอและเผยแพร่องค์ความรู้ 


ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • สามารถลดต้นทุนการขนส่ง
 • มีระบบการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ
 • พัฒนาบุคลากรในองค์กร 


คอร์สนี้เหมาะกับใคร

 • เจ้าของกิจการ
 • ผู้บริหารงานขนส่ง
 • ผู้สนใจในสายงานโลจิสติกส์ 


เนื้อหาหลักสูตร

ชำระผ่านบัตรเครดิต / เดบิต

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เข้าเรียนได้ทันที

ชำระผ่าน QR Code

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เข้าเรียนได้ทันที

True Money Wallet

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เข้าเรียนได้ทันที

Rabbit Line Pay

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เข้าเรียนได้ทันที

GrabPay Wallet

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เข้าเรียนได้ทันที

0

คะแนนรีวิว
ผู้รีวิวทั้งหมด 0 คน

0
0
0
0
0

ความคิดเห็นผู้เรียน

Of 3

หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลและแก้ไขปัญหาในงานโลจิสติกส์

12 บทเรียน 3 ชั่วโมง 43 นาที

2900.-

3900.- 10% off

ผู้สอน

สุรศักดิ์ พรบรรเจิดกุล

 • ที่ปรึกษาและวิทยากร บริษัททำน้อยได้มาก จำกัด
 • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน 
 • ประสบการณ์ทำงาน 10 ปี ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน, การผลิต, คลังสินค้า ขนส่ง ฯลฯ 

คะแนนรีวิว 0 (ผู้รีวิว 0 คน)

คอร์สที่เกี่ยวข้อง

ลงทะเบียนเพื่อติดตามข่าวสาร
จาก PrimeSkill