แอร์บ้านจากพื้นฐานสู่งานอาชีพ

แอร์บ้านจากพื้นฐานสู่งานอาชีพ

990.-

10% off
0 ผู้รีวิวทั้งหมด 0 คน ผู้เรียน 24 คน

สร้างโดย วรัชญ์ วศินชัย (อ.หมง)

อัพเดทครั้งล่าสุดเมื่อ : 25 มีนาคม 2565 12:41
  • 43 บทเรียน
  • 7 ชัวโมง 19 นาที 39 วินาที
  • 1 ไฟล์ประกอบการเรียน
  • ระดับความยาก
    ปานกลาง

คำอธิบายคอร์ส

ในคอร์สการเรียน แอร์บ้าน โดย วศินชัยแอร์&เทรนนิ่ง ในเนื้อหาการสอนเป็นการสอนเริ่มต้นตั้งแต่พื้นฐานการนำไฟฟ้าเข้ามาในบ้านได้อย่างไร เพื่อให้ผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านนี้ได้ศึกษาทำความเข้าใจ สอนให้รู้ว่าเอาสายไฟจากไหนมาติดตั้งแอร์ ตลอดจน สอนให้รู้ถึงวงจรไฟฟ้าในระบบไฟบ้านว่ามีการทำงานอย่างไร สายวงจรมีการต่อไว้อย่างไร อุปกรณ์แต่ละตัวทำหน้าที่อย่างไร สอนวงจรทำความเย็นของระบบแอร์บ้านว่ามีอุปกรณ์ใดบ้างที่เกี่ยวข้องพร้อมหน้าที่การทำงานแต่ละอุปกรณ์


เนื้อหาหลักสูตร

บทที่ 1   ทฤษฎีมาตรฐานสีสายไฟฟ้า และแนะนำระบบไฟฟ้า 1-3 เฟส

ในบทนี้เป็นการกล่าวนำ ให้รับรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า จากระบบสายส่งของการไฟฟ้าเข้ามาในบ้านเราได้อย่างไร แล้วช่างแอร์สามารถนำไฟจากจุดไหนมาติดตั้งแอร์บ้าน  , สอนแนะนำระบบไฟฟ้า 1-3 เฟสมีหลักการทำงานอย่างไรบ้างแอร์บ้านเป็นระบบไฟฟ้าเฟสเดียว ต้องดึงไฟเส้นไหนมาใช้งาน หากไปเจอกับหน้างานเป็นไฟแบบ 3 เฟส  สอนให้รู้จักสีมาตรฐานทางวิศวกรรมเป็นสีมาตรฐาน ช่างจะได้มีความรู้ในการกำหนดไฟให้ตรงตามสายไฟฟ้าที่ถูกต้อง

บทที่ 2 เรียนรู้การใช้งานมิเตอร์เข็ม และ เรียนรู้ระบบไฟฟ้าแอร์บ้าน

เป็นการแนะนำวิธีการใช้งานมิเตอร์เข็มเพื่อให้เข้าใจสามารถนำไปใช้ในงานแอร์บ้านได้ ในบทนี้เป็นบทที่สำคัญเพราะเป็นการสอนแนะนำ ระบบวงจรไฟฟ้าในแอร์บ้านแบบ Fixspeed ผู้เรียนรู้ต้องทำความเข้าใจในระบบไฟฟ้าภายในแอร์บ้านให้ดี ให้เข้าใจ เพราะวงจรนี้เป็นพื้นฐานของแอร์บ้านทุกยี่ห้อ ถ้าเข้าใจระบบไฟฟ้าในบทนี้ จะทำให้เราวิเคราะห์ปัญหาเหตุเสียของอุปกรณ์ไฟฟ้าได้รวดเร็ว ไม่หลงทางและนำไปตรวจแก้วิเคราะห์เหตุเสียกับแอร์ทุกยี่ห้อครับ เพราะแอร์ทุกยี่ห้อทุกวันนี้มีหลักการเดียวกันทั้งหมด อาจแตกต่างกันบ้างนิดหน่อยเท่านั้น วงจรหลักๆคือแบบที่เราได้เรียนกันครับ ดังนั้นหากช่างไปเจอแอร์ต่างยี่ห้อกันหน้างาน ก็ให้ใช้วงจรไฟฟ้าแบบที่เรียนอยู่นี้เป็นต้นแบบได้เลย

บทที่ 3 ทฤษฎีวงจรพื้นฐานทำความเย็นและส่วนประกอบต่างๆ การประกอบสายเข้าระบบ

บทนี้เป็นอีกบทเรียนที่มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นบทที่สอนเกี่ยวกับหน้าที่และระบบทำความเย็น ของแอร์บ้านซึ่งมีส่วนประกอบที่สำคัญคือ คอมเพรสเซอร์ , คอยล์ร้อน , แค๊ปทิ้ว , เซอร์วิสวาวล์ ,  คอยล์เย็น พร้อมอธิบายหน้าที่และการทำงานของอุปกรณ์ทำความเย็นทุกตัว , การต่อสายเข้าระบบคอยล์ร้อนและคอยล์เย็นต่อกันอย่างไร วงจรทำความเย็นของแอร์บ้านที่เราได้เรียนกันอยู่นี้ เป็นวงจรทำความเย็นที่นำไปใช้งานได้กับแอร์ทุกยี่ห้อที่มีในประเทศไทย ทุกยี่ห้อมีหลักการทำงานแบบที่เราเรียนเหมือนกันทั้งหมด ดังนั้นหากช่างไปเจอแอร์ต่างยี่ห้อกัน ก็ขอให้จำและทำความเข้าใจในระบบแอร์ที่เรียนนี้ไปใช้งานจริงได้เลยครับ

บทที่ 4 ทฤษฎีและปฏิบัติการวัด ดี-เสีย คาปาซิเตอร์ , การใช้งานคลิปแอมป์

คาปาซิเตอร์ เป็นอุปกรณ์สำคัญในการทำให้มอเตอร์ทั้งสามตัวทำงาน คือ พัดลมคอยล์เย็น , พัดลมคอยล์ร้อน , มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ,ทั้งสามอุปกรณ์นี้จะไม่ทำงานหาก คาปาซิเตอร์เสีย ดังนั้นในบทเรียนนี้จะสอนวิธีการวัดดี – เสีย ในตัวคาปาซิเตอร์อย่างละเอียด

คลิปแอมป์ เป็นอุปกรณ์ในการใช้วัดกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านชุดคอยล์ร้อน ช่วยการทำงานให้ช่างวิเคราะห์การทำงานของแอร์ได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันคลิปแอมป์มีให้เลือกซื้อหลายแบบ ช่างแอร์ควรเลือกซื้อในแบบที่สามารถใช้วัดได้หลากหลายในตัวเอง เช่น วัดค่าความต้านทานได้ วัดกระแสไฟได้ทั้ง AC DC ,วัด Volt ได้ทั้ง AC DC , วัดค่าคาปาซิเตอร์ได้ , วัดอุณหภูมิได้ , วัดค่าไดโอดได้ , เหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นที่ช่างแอร์จะต้องเลือกซื้อให้มีค่าวัดเหล่านี้ในการเลือกซื้อคลิปแอมป์สักตัวมาใช้งาน 

บทที่ 5 ทฤษฎีและปฏิบัติ วิธีหาขั้วหลักคอมเพรสเซอร์และวิธีวัดดี-เสีย

ในบทนี้เป็นการสอนให้รู้จักการวัดหาขั้วหลักคอมเพรสเซอร์ ในกรณีที่คอมไม่ทำงาน และ ช่างได้ทำการตรวจสอบแล้วพบว่ามีไฟ 220 V ส่งมาที่คอมเพรสเซอร์ และ คาปาซิเตอร์ไม่เสีย วิธีการวัดหาขั้วหลักคอมเพรสเซอร์จะเป็นการบอกว่าคอมเพรสเซอร์ตัวนี้ ดี หรือ เสียได้ด้วยครับ

บทที่ 6 ทฤษฎีและปฏิบัติ การ Pump Down

บทนี้เป็นการสอนหลักการและการทำการปฏิบัติจริง ในการ Pump Down เราจะทำการ Pump Down ก็ต่อเมื่อ เราต้องการย้ายแอร์จากที่หนึ่งไปไว้อีกที่หนึ่ง หรือ ต้องการซ่อมระบบทำความเย็นช่วงแรงดันต่ำ ดังนั้นหากทำการศึกษาบทเรียนนี้ให้เข้าใจ จะสามารถทำได้แน่นอน 

 บทที่ 7 ปฏิบัติ วิธีการดัดท่อทองแดงด้วยเบรนเดอร์

บทนี้เป็นการสอนปฏิบัติเกี่ยวกับการดัดท่อทองแดงด้วยเบรนเดอร์ ซึ่งจะมีการสอนให้ใช้วัดในการงอท่อทองแดงด้วย R และ L และองศาในการหมุนโค้งงอของท่อทองแดง  

บทที่ 8  ปฏิบัติวัดดี-เสีย พัดลมคอยล์ร้อน

ในส่วนของบทนี้เป็นการสอนวิธีการวัดพัดลมคอยล์ร้อนว่า ดี หรือ เสีย ว่ามีวิธีการวัดกันอย่างไร ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่ช่างแอร์ควรวัดให้เป็น ซึ่งอาจารย์ขอให้ทุกท่านสนใจในการศึกษาบทนี้ให้ดี  

บทที่  9 ปฏิบัติ วิธีวัด ดี-เสีย ตัวเซ็นเซอร์อุณหภูมิ และ ตัวจับน้ำแข็ง

ในแอร์แบบ Fix speed จะมีตัวเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิอยู่สองตัวคือ ที่คอยล์เย็นบริเวณด้านหน้าของคอยล์เย็นใช้วัดอุณหภูมิภายในห้อง และ ที่ท่อทองแดงของคอยล์เย็นเช่นกันไว้วัดน้ำแข็ง โดยหลักการตัวเซ็นเซอร์ทั้งสองนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงที่เหมือนกัน  คือ เมื่อได้รับความเย็น ค่าความต้านทานในตัวจะสูงขึ้น, และเมื่อได้รับความร้อนค่าความต้านทานจะลดลง.การเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานของตัวเซ็นเซอร์นี้ จะส่งไปยังเมนบอร์ดทำการประมาลผล และกำหนดไฟที่ส่งไปยังคอยล์ร้อนว่าจะให้คอมเพรสเซอร์หยุดทำงาน หรือ ให้ทำงานต่อไป

บทที่ 10 ปฏิบัติ วิธีการบานแฟร์

บทนี้เป็นการสอนวิธีการบานแฟร์ โดยใช้เครืองมือสองชนิดในการบานแฟร์ เป็นตัวบานแบบธรรมดา และ แบบออโต้ ซึ่งช่างควรเรียนรู้ที่จะใช้งานอุปกรณ์นี้ให้เป็น เพราะหากออกหน้างานเราจำเป็นต้องเลือกใช้งานว่าจะใช้อุปกรณ์แบบไหนดีกว่ากัน แต่สรุปโดยรวมอาจารย์เห็นว่า แบบออโต้ ทำงานได้ง่ายกว่าแต่ราคาก็สูงกว่าเท่าตัว  ส่วนการบานแฟร์สวยพอๆกัน ขึ้นอยู่กับฝีมือของช่างแต่ละคนครับ

บทที่ 11 ปฏิบัติ วิธีการปล่อยน้ำยาแอร์ทิ้งก่อนการเชื่อมด้วยระบบความร้อน

ก่อนทำการเชื่อมระบบทุกครั้งต้องทำการปล่อยน้ำยาแอร์ที่มีอยู่ในระบบออกทิ้งให้หมด และ ถอดศรออกจากเซอร์วิสวาวล์เพื่อระบายความร้อน หากไม่ปล่อยน้ำยาทิ้งจะทำให้เกิดการระเบิดก่อให้เกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ ดังนั้นช่างทุกคนต้องระมัดระวัง และ ต้องจดจำไว้ให้ดี เมื่อปล่อยน้ำยาแอร์ออกจากระบบหมดแล้ว ใช้แก๊สไนโตรเจนปล่อยเข้าไปในระบบอีกครั้งก็จะเป็นการดีมากๆ จะเป็นการทำให้เพิ่มความปลอดภัยในระดับที่ดีมากอีกด้วย

บทที่ 12 ทฤษฎี แนะนำวิธีการนำแก๊สไนโตรเจน+น้ำยา F11 ล้างระบบคอยล์เย็น และ คอยล์ร้อน

ในการล้างระบบด้วยแก๊สไนโตรเจน+น้ำยา F11 จะทำต่อเมื่อในระบบมีอาการตัน เช่น ตันน้ำมัน หรือ มีสิ่งสกปรกเศษขี้ผงอุดตันระบบ ซึ่งสามารถตันได้ทั้งตัวคอยล์ร้อน แค๊ปทิ้ว ท่อทองแดง คอยล์เย็น แก๊สไนโตรเจน+น้ำยา F11 เมื่อปล่อยเข้าระบบจะเข้าไปทำการละลายให้สิ่งที่อุดตันบริเวณภายในระบบหลุดออกมากับน้ำยา ทำให้ระบบสะอาดสามารถกลับมาทำงานใหม่ได้เหมือนสภาพปกติ  หมายเหตุสามารถใช้น้ำยาแอร์ทดแทนแก๊สไนโตรเจนได้ในการล้างระบบ

บทที่ 13 ทฤษฎี – ปฎิบัติ การล้างระบบด้วยน้ำยา F11

ในบทนี้จะพูดถึงการล้างระบบ ซึ่งได้แก่ ตัวคอยล์ร้อน , แค๊ปทิ้ว (ตัวแค๊ปทิ้วหากมีการล้างระบบควรทำการเปลี่ยนตัวใหม่ไปด้วย), คอยล์เย็น จะมีการแนะนำอุปกรณ์การใช้งาน และ สอนทฤษฎีเกี่ยวกับการล้างระบบ สอนวิธีต่อสายต่ออุปกรณ์ต้องทำอย่างไรให้ถูกต้องและปลอดภัย เมื่อเข้าใจการทำงานแล้ว ก็จะเป็นการสอนในภาคปฏิบัติต่อเนื่องกันไปเลย เพื่อให้เราเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

บทที่ 14 ปฏิบัติ วิธีการเติมน้ำมันคอมเพรสเซอร์

ในบทนี้เป็นสอนวิธีการเติมน้ำมันคอมเพรสเซอร์อย่างถูกหลักและง่ายต่อการทำ โดยไม่มีอากาศหลุดรอดผสมเข้าไปในระบบ วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายและทำได้ผล การเติมน้ำมันคอมเพรสเซอร์จะเติมต่อเมื่อ คอมเพรสเซอร์มีเสียงดัง  สำหรับจำนวนน้ำยาที่จะเติมเข้าไปให้เติมที่ละเส้นของสายเกจ( ตามวิดีโอ)หากเสียงมีอาการเบาลง อาจเติมได้อีกเล็กน้อย 

บทที่ 15 ทฤษฎี – ปฏิบัติ การเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์

เมื่อตรวจพบว่าคอมเพรสเซอร์เสีย เราจะทำการเปลี่ยน ในการสอนบทนี้จะเป็นการสอนให้เข้าใจถึงวิธีการทำ และ กำหนดขั้นตอนให้ชัดเจน ข้อควรระวังในการเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์คือ ต้องปล่อยน้ำยาออกจากระบบให้หมด ถ้าจะให้ปลอดภัยจริงๆ ให้ใช้ก๊าซไนโตรเจน ปล่อยเข้าระบบก่อนทำการเชื่อม  หลังจากเชื่อมเสร็จให้ใช้แก๊สไนโตรเจนปล่อยเข้าระบบอีกครั้งเพื่อเป็นการไล่ความชื้น และไล่แก๊สที่เกิดจากการเชื่อม ซึ่งจะสะสมอยู่ในระบบออกไปให้หมด  ในบทนี้มีทั้งเชิงทฤษฎี และ ปฏิบัติ

บทที่ 16 ประโยชน์ของตัวถอดศร

ในบทนี้เป็นการแนะนำตัวถอดศร เป็นอุปกรณ์สำหรับช่างอีกหนึ่งตัวที่มีความจำเป็น จะใช้ตัวถอดศรเมื่อใด จะใช้ต่อเมื่อศรที่ตัวเซอร์วิสวาวล์รั่วเราจำเป็นต้องเปลี่ยน  ......แต่แอร์เครื่องนี้ลูกค้าต้องทำการเปิดใช้งานตลอดเวลาไม่สามารถที่จะปิดได้ นี่คือปัญหาใหญ่มากๆ หากเราไม่มีตัวถอดศรตัวนี้ไว้ใช้งาน  แต่หากเรามีตัวถอดศรนี้ไว้ใช้งาน  แอร์ของลูกค้าก็ไม่ต้องปิดยังสามารถเปิดได้ตลอด แต่หากว่าเราไม่มีตัวถอดศรเราต้องการที่จะเปลี่ยนศรที่รั่วเราจะต้อง Pump Down ก่อน และปิดเครื่องหยุดทำงาน หลังจากนั้นเมื่อเปลี่ยนศรแล้วก็ต้องมา Vacuum อีกรอบ และเปิดให้แอร์ทำงาน ทำให้ช่างเสียเวลาในการทำงานอย่างมาก และ ลูกค้าก็ไม่ต้องทำเช่นนั้นด้วย

บทที่ 17 ทฤษฎี – ปฏิบัติ การเติมน้ำยาแอร์

มีการสอนแนะนำถึงวิธีการเติมน้ำยา R22 R32  R410a สอนให้เข้าใจในเชิงทฤษฏีและทำการปฏิบัติจริง จะทำให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจมากขึ้น

บทที่ 18 ปฏิบัติ วิธีการเปลี่ยน คอมเพรสเซอร์ ,คอยล์ร้อน , แค๊ปทิ้ว ,เซอร์วิสวาวล์ ,คอยล์เย็น

บทนี้เป็นการสอนวิธีการเปลี่ยน คอมเพรสเซอร์ , คอยล์ร้อน , แค๊ปทิ้ว , เซอร์วิสวาวล์ , คอยล์เย็น และ แนะนำลำดับขั้นตอนในการเปลี่ยนอุปกรณ์แต่ละตัว เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของช่างแอร์ เนื่องจากอุปกรณ์เหล่านี้มีโอกาสเสียหายได้ตลอด ตั้งแต่การรั่วของตัวอุปกรณ์ หรือ การตันของอุปกรณ์ และการเสียของอุปกรณ์ ดังนั้นช่างต้องทำให้ถูกต้องจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุ เกิดความสูญเสียได้

บทที่ 19 ทฤษฎี  วิธีการติดตั้งแอร์กรณี คอยล์ร้อน อยู่ เหนือคอยล์เย็น

ในบทนี้เป็นการสอนถึงวิธีการทำ P_trap , S-trap ,Invert – trap เพื่อเป็นการยืดอายุคอมเพรสเซอร์ให้เสียหายน้อยลง และ ถูกต้องตามมาตรฐานหลักการติดตั้งแอร์ มอก.

บทที่ 20 ปฏิบัติ ลำดับขั้นตอนการล้างแอร์บ้าน

บทนี้เป็นการสอนวิธีการล้างแอร์บ้าน โดยสอนตั้งแต่ลำดับขั้นตอนการตรวจสอบในระบบแอร์ที่จะทำการล้างว่ามีความผิดปกติอะไรบ้างรึเปล่าก่อนที่ช่างลงมือทำการล้าง เป็นการระวังไม่ให้เราต้องเสียเงินไปกับการต้องชดใช้ให้กับลูกค้า เนื่องจากเราไม่รอบคอบในการตรวจสอบ สอนวิธีการถอดคอยล์เย็น ลำดับขั้นตอนที่สำคัญๆในการล้างแอร์ทั้งหมด อาจารย์เชื่อว่าหากได้ทำการเรียนรู้บทเรียนนี้แล้ว สามารถไปถอดล้างแอร์ที่บ้าน หรือ รับล้างแอร์ได้ทันที

บทที่ 21 ปฏิบัติ ลำดับขั้นตอนการติดตั้งแอร์บ้าน

บทนี้เป็นการสอนให้รู้ตั้งแต่การเลือกซื้อแอร์ เราจะได้อะไรบ้างในการซื้อแอร์ใหม่ และ สิ่งที่ต้องซื้อเพิ่มเติม สอนติดตั้งคอยล์ร้อน คอยล์เย็น การเดินสายต่อท่อทองแดงเข้าระบบ การ Vacuum การเดินน้ำยา หากผู้เรียนทำความเข้าใจในบทเรียนให้ละเอียดและตั้งใจ จะสามารถติดตั้งแอร์บ้าน ย้ายแอร์บ้านได้เอง ลดค่าใช้จ่ายให้กับตัวเราและครอบครัว 

บทที่ 22 ทฤษฎี การตรวจสอบว่าคอมเพรสเซอร์นี้ใช้น้ำยาชนิดใด และ กี่ BTU

สำหรับช่างที่ไม่ทราบว่าจะหาวิธีใดที่จะทราบได้ว่า แอร์ตัวนี้ใช้น้ำยาอะไร ขนาดกี่ BTU  ซึ่งตามปกติเราสามารถหาได้จากแผ่นเนมเพลท ข้างๆตัวถังคอยล์ร้อน แต่หากแผ่นเนมเพลทเลือนมองไม่เห็นเราจะทำอย่างไร บทเรียนนี้จะเป็นการแก้ปัญหาให้กับช่างแอร์ครับ ตามไปดูได้นะครับ


ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ 
สอนการติดตั้ง การล้างแอร์ และวิเคราะห์เหตุเสีย โดยมีหนังสือคู่มือ + คลิปวิดีโอ มีให้พร้อมเพื่อใช้ดูประกอบกันในการทำเพื่อความเข้าใจ บทเรียนทั้งหมดมี 22 บทเรียน เป็นคลิปวิดีโอ อาจารย์ได้จัดทำขึ้นอย่างละเอียด เพื่อให้ท่านที่สนใจสามารถทำความเข้าใจได้ง่าย 


คอร์สนี้เหมาะกับใคร

เหมาะสมกับผู้ที่สนใจที่จะเรียนรู้ทำเองได้ ทำเป็นอาชีพต่อยอดสร้างรายได้ หรือ ช่างที่ยังมีความไม่ค่อยเข้าใจในหน้าที่หรือวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง เกี่ยวกับอุปกรณ์ หรือ วิธีการทำงานในส่วนต่างๆของระบบแอร์บ้าน หนังสือ+คลิปวิดีโอการเรียนการสอนชุดนี้เหมาะสมมากๆ  

เนื้อหาหลักสูตร

ชำระผ่านบัตรเครดิต / เดบิต

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เข้าเรียนได้ทันที

ชำระผ่าน QR Code

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เข้าเรียนได้ทันที

True Money Wallet

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เข้าเรียนได้ทันที

Rabbit Line Pay

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เข้าเรียนได้ทันที

GrabPay Wallet

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เข้าเรียนได้ทันที

0

คะแนนรีวิว
ผู้รีวิวทั้งหมด 0 คน

0
0
0
0
0

ความคิดเห็นผู้เรียน

Of 3

แอร์บ้านจากพื้นฐานสู่งานอาชีพ

12 บทเรียน 3 ชั่วโมง 43 นาที

990.-

10% off

ผู้สอน

วรัชญ์ วศินชัย (อ.หมง)

  • ผู้เชี่ยวชาญด้านแอร์บ้าน ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
  • เจ้าของเพจ วศินชัยแอร์&เทรนนิ่ง เปิดสอนแอร์บ้านให้กับผู้สนใจในอาชีพช่างแอร์ มีผู้ติดตามมากว่า 8,000 คน


คะแนนรีวิว 0 (ผู้รีวิว 0 คน)

คอร์สที่เกี่ยวข้อง

ลงทะเบียนเพื่อติดตามข่าวสาร
จาก PrimeSkill