7 เคล็ดลับ พัฒนาตัวเองให้โดดเด่นเข้าตาองค์กร

7 เคล็ดลับ พัฒนาตัวเองให้โดดเด่นเข้าตาองค์กร

990.-

10% off
0 ผู้รีวิวทั้งหมด 0 คน ผู้เรียน 0 คน

สร้างโดย Turn Professional Image

อัพเดทครั้งล่าสุดเมื่อ : 4 กรกฎาคม 2565 13:26
 • 13 บทเรียน
 • 1 ชั่วโมง 37 นาที 7 วินาที
 • ไม่มีไฟล์ประกอบการเรียน
 • ระดับความยาก
  ค่อนข้างง่าย

คำอธิบายคอรฺ์ส

"Personal Skill" ทักษะส่วนตัวที่สร้างความสำเร็จให้โดดเด่นเข้าตาองค์กรเป็นเรื่องไม่ยากอีกต่อไป ถ้าคุณรู้วิธี มีทางลัด หมั่นฝึกฝนตั้งแต่ต้น จะสร้างความก้าวหน้าและเติบโตอย่างอย่างยั่งยืน

มีคำกล่าวกันว่า “Hard Skill จะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้งานสำคัญๆ แต่ Soft Skill คือสิ่งที่จะตัดสินว่า คุณจะได้รับความไว้วางใจ มีความก้าวหน้าในอาชีพ จะเป็นผู้ที่ได้รับโอกาส หรือถูกคัดออก” ดังนั้นทักษะการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ พร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอจึงจำเป็นและสำคัญ เช่นทักษะการสร้างบุคลิกภาพ สร้างความน่าเชื่อถือให้กับตนเองและงาน ทักษะของการเชื่อมั่นในตนเอง พร้อมทำงานด้วยพลังบวก

นี่ก็คือ Personal Skill ที่มักจะพบในคนที่ประสบความสำเร็จในการทำงาน ซึ่งทักษะเหล่านี้ พัฒนาให้เป็นระบบและต่อเนื่อง จะสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ต่อชีวิตคุณในวันข้างหน้าอย่างคาดไม่ถึงทีเดียว


ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

 1. รู้วิธีสร้างกิจวัตรประจำวันทุกเช้าที่สามารถสร้างความมหัศจรรย์กับชีวิตตัวเองให้เติบโตก้าวกระโดดได้เลย
 2. วิธีปรับปรุงเรื่องเล็กน้อยของตัวเอง เช่นการแต่งกาย การพูดจา การแสดงออกต่างๆ ทักษะความเชี่ยวชาญให้โดดเด่นเข้าตาองค์กร สร้างความประทับใจกับคนรอบข้าง
 3. รู้วิธีพัฒนตัวเอง สร้างกรอบความคิดมุ่งสู่การเติบโต พร้อมบริหารเวลาอย่างมีคุณค่า
 4. รู้วิธีสร้างความสมดุลของชีวิตกับการทำงานโดยที่คุณไม่มาเสียใจภายหลัง
 5. รู้จักมองโลกในแง่บวก เห็นคนในแง่ดี และวิธีฝึกปฎิบัติตัวเองให้คิดบวก
 6. มีบุคลิกภาพที่ดึงดูด โดดเด่นอย่างน่าสนใจเป็น Smart People ครบจบในบริบทที่องค์กรต้องการ


ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้

 1. พนักงานในองค์กรทุกคน ทุกระดับชั้นที่ต้องการพัฒนาตัวเองสร้างทักษะต่างๆที่จำเป็นสำหรับสังคมยุคปัจจุบัน (New Normal) ที่ต้องทำงานสร้างความสำเร็จกับตัวเอง
 2. น้องๆนักศึกษาทุกคนที่กำลังจะจบการเรียนจากมหาวิทยาลัย เตรียมตัวก้าวเข้าสู่สังคมทำงานในองค์กร หรือกำลังเริ่มต้นทำธุรกิจส่วนตัว
 3. ผู้ประกอบการที่เริ่มต้นทำธุรกิจทุกคน ได้เตรียมตัวสร้างทักษะชีวิต รู้จักพัฒนาตัวเอง
 4. พนักงานที่ขาดความมั่นใจในตัวเอง

เนื้อหาหลักสูตร

ชำระผ่านบัตรเครดิต / เดบิต

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เข้าเรียนได้ทันที

ชำระผ่าน QR Code

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เข้าเรียนได้ทันที

True Money Wallet

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เข้าเรียนได้ทันที

Rabbit Line Pay

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เข้าเรียนได้ทันที

GrabPay Wallet

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เข้าเรียนได้ทันที

0

คะแนนรีวิว
ผู้รีวิวทั้งหมด 0 คน

0
0
0
0
0

ความคิดเห็นผู้เรียน

Of 3

7 เคล็ดลับ พัฒนาตัวเองให้โดดเด่นเข้าตาองค์กร

12 บทเรียน 3 ชั่วโมง 43 นาที

990.-

10% off

ผู้สอน

Turn Professional Image

 •  เชี่ยวชาญด้านพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย สร้างศักยภาพเพื่อเป็นภาพลักษณ์ที่ยั่งยืนเป็นตัวนักขายอย่างมั่นใจ
 • สอนการสร้าง Personal Branding
 • มีทักษะ Soft Skill การเป็นที่ปรึกษา,การสื่อสาร, การสร้างแรงจูงใจ และการขายแบบที่ปรึกษา 
 • วิทยากรบรรยายให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

คะแนนรีวิว 0 (ผู้รีวิว 0 คน)

คอร์สที่เกี่ยวข้อง

ลงทะเบียนเพื่อติดตามข่าวสาร
จาก PrimeSkill