Calculus เตรียมมหาลัย

Calculus เตรียมมหาลัย

1800.-

10% off
0 ผู้รีวิวทั้งหมด 0 คน ผู้เรียน 0 คน

สร้างโดย Be-engineer

อัพเดทครั้งล่าสุดเมื่อ : 4 พฤษภาคม 2565 09:18
 • 37 บทเรียน
 • 1 วัน 2 ชัวโมง 12 นาที 54 วินาที
 • 4 ไฟล์ประกอบการเรียน
 • ระดับความยาก
  ปานกลาง

คำอธิบายคอร์ส

แคลคูลัสเตรียมมหาลัย เกิดจากการตกผลึกโดยประสบการณ์สอนแคลคูลัสให้กับน้องๆวิศวะกว่า 12 ปี ทำให้ทราบว่าอะไรที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนวิชานี้ โดยคอร์สนี้มีความพิเศษคือ บทแรกมีชื่อว่า Mathematics Preliminaries พี่จะทบทวนคณิตศาสตร์ทั้งหมดที่ต้องใช้ในวิชาแคลคูลัส เช่น แก้สมการ, การหาค่าตรีโกณ คอร์สนี้จึงเหมาะกับทุกๆคนที่ อยากมีพื้นฐานที่ดีเยี่ยมในการนำไปใช้ในการเรียนมหาลัย 


เนื้อหาหลักสูตร

 1. Mathematics Preliminaries
 2. ลิมิตและความต่อเนื่อง
 3. อนุพันธ์ (ดิฟ)
 4. ปริพันธ์ (อินทิเกรต)


ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • เป็นคอร์สเตรียมพร้อมก่อนเรียนในมหาวิทยาลัย
 • มีพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ที่จำเป็นสำหรับเรียนในมหาวิทยาลัย
 • ได้เรียนพื้นฐานแคลคูลัส ระดับมหาลัย


คอร์สนี้เหมาะกับใคร

 • เหมาะกับน้องๆ ที่กำลังจะขึ้นปี 1 ระดับมหาลัย
 • คนที่อยากปรับพื้นฐานแคลคูลัสให้พร้อมก่อนขึ้นมหาวิทยาลัย
 • คนที่อยากเรียนวิชาแคลคูลัสระดับมหาลัยบทแรกๆ เพื่อจะไม่ต้องปรับตัวมากตอนเรียนคาบแรก

เนื้อหาหลักสูตร

ชำระผ่านบัตรเครดิต / เดบิต

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เข้าเรียนได้ทันที

ชำระผ่าน QR Code

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เข้าเรียนได้ทันที

True Money Wallet

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เข้าเรียนได้ทันที

Rabbit Line Pay

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เข้าเรียนได้ทันที

GrabPay Wallet

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เข้าเรียนได้ทันที

0

คะแนนรีวิว
ผู้รีวิวทั้งหมด 0 คน

0
0
0
0
0

ความคิดเห็นผู้เรียน

Of 3

ลงทะเบียนเพื่อติดตามข่าวสาร
จาก PrimeSkill