วรัชญ์ วศินชัย (อ.หมง)

อาจารย์สอนแอร์บ้านตั้งแต่พื้นฐาน จนสามารถประกอบอาชีพได้

  • คะแนนรีวิว 0 (ผู้รีวิว 0 คน)
  • ผู้ติดตาม 3 คน
  • ผู้เรียน 24 คน
  • คอร์สทั้งหมด 1 คอร์ส

ปัจจุบัน

  • ทำงานประจำ
  • อาชีพเสริมทำควบคู่ไปกับงานประจำ รับติดตั้ง ย้าย ล้าง แอร์บ้าน
  • เจ้าของเพจ วศินชัยแอร์&เทรนนิ่ง เปิดสอนแอร์บ้านให้กับผู้สนใจในอาชีพช่างแอร์ หรือ ผู้สนใจที่จะทำเองที่บ้าน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้สอนคาดหวังไว้ว่าวิชาที่สอน นี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้ที่สนใจเรียน

ประสบการณ์

  • ปริญญาโท การบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ปริญญาตรี สาขาอิเล็คทรอนิคส์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาอิเล็คทรอนิคส์คอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

คอร์สทั้งหมด

ลงทะเบียนเพื่อติดตามข่าวสาร
จาก PrimeSkill