ครูพีซ พราวพิมล เกียรตินาวาปกรณ์

นักจิตวิทยา และ ผู้เชี่ยวชาญในการฝึกทักษะให้คู่รักและครอบครัวให้มีความสุข สงบ เบาสบาย

 • คะแนนรีวิว 0 (ผู้รีวิว 0 คน)
 • ผู้ติดตาม 0 คน
 • ผู้เรียน 1 คน
 • คอร์สทั้งหมด 1 คอร์ส

ปัจจุบัน

ปรัชญา Her Philosophy:

ครูพีซเชื่อว่าความสัมพันธ์ต่อตนเอง และ คนรอบข้างที่สุข สงบ เบาสบายเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อโลก

เป้าหมายสูงสุด Her Mission

ครูพีซต้องการสร้างสังคมของผู้ที่มีความสุขสงบภายใน และ มีความสัมพันธ์ส่วนตัวที่มีความสุขระดับลึกซึ่งสามารถส่งต่อคุณค่า สร้างประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างกว้างขวางในทางที่ตนเองถนัด

หลักการสากลที่ครูพีซบูรณาการใช้ในการบริการส่วนตัว Wellbeing Integrated Methods

ด้านอารมณ์ และ จิตใจ :    

Positive Psychology, Satir Model, Enneagram, Executive Function, Expressive Arts, Biopsychosocial Model

ด้านความคิด:

Mentoring, Motivational Interview, , Dharma, Tao & Zen Philosophy

ด้านร่างกาย และ พลังงาน :

Traditional Chinese Medicine, 7 Chakras, Yin yoga, Nervous System

ด้านการสื่อสารในครอบครัว และ ความสัมพันธ์ :

PMT (Parent Management Training), True Love (Plum Village), 5 Love languages

ด้านจิตวิญญาณ :

Spiritual Coaching, Transcendental Meditation 


พื้นฐานการศึกษา และ เกียรติประวัติ

 • ปริญญาโท สาขา จิตวิทยาครอบครัว โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์ และ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก และ ครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 เอกการแสดงและกำกับการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
 • ฑูตบัณฑิตสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาคุณธรรม และ จริยธรรม
 • Certified Yin yoga Teacher Training & Tao Philosophy
 • Certified Spiritual Coach
 • Certified Parent Management Training Program

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

 • ความสุขภายใน
 • ความสัมพันธ์ในครอบครัว
 • ความสัมพันธ์กับคนรัก

ประสบการณ์

 ประสบการณ์การทำงาน

 • 10 ปีในวงการศิลปะการแสดง
 • 9 ปีในวงการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ผ่าน ศิลปะการแสดง และ จิตวิทยา ทั้งโรงพยาบาล ชุมชน โรงเรียน
 • 5 ปีในการเป็นเจ้าของกิจการด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ และ สมดุลชีวิตแบบองค์รวม Holistic Wellbeing


 เครื่องมือที่ออกแบบเฉพาะ Wellbeing Toolkits

 • Signature Playlist   - บทเรียน แบบฝึกทักษะลิขสิทธิ์เฉพาะ ที่ช่วยในการฝึกทักษะการสื่อสาร และ การจัดการอารมณ์สะดวก เข้าใจง่าย ปรับใช้ได้จริง
 • Energy Detox - ศาสตร์ผสมผสานวิทยาศาสตร์ จีน และ อินเดีย ในการขับพิษทางจิตใจ ปรับสมดุลภายใน
 • Signature Wellbeing   Practice Routine: สูตรการใช้ชีวิตให้บรรลุเป้าหมายที่ออกแบบเฉพาะสำหรับผู้รับบริการส่วนตัวแต่ละท่าน 


ลักษณะเฉพาะของการบริการ Private Practice กับครูพีซ

 • บรรยากาศการสนทนา ผ่อนคลาย เบาสบาย
 • พื้นที่ปลอดภัย
 • เป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่
 • มีความหลากหลายทั้งศาสตร์และศิลป์
 • รักษาความเป็นส่วนตัวและความลับของผู้เข้ารับบริการ


ครูพีซ พราวพิมล เกียรตินาวาปกรณ์ : Self-care & Wellbeing Psychologist 

Website : https://krupeacefamily.com

Facebook : @krupeacefamily - นักจิตวิทยาครอบครัว

Line : @krupeacefamily  

คอร์สทั้งหมด

ลงทะเบียนเพื่อติดตามข่าวสาร
จาก PrimeSkill