ครูพีช พราวพิมล เกียรตินาวาปกรณ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการอารมณ์ และ สมดุลชีวิต

 • คะแนนรีวิว 0 (ผู้รีวิว 0 คน)
 • ผู้ติดตาม 0 คน
 • ผู้เรียน 0 คน
 • คอร์สทั้งหมด 1 คอร์ส

ปัจจุบัน

สำเร็จการศึกษา :

ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว


โครงการร่วม

 1. ภาคจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 2. ภาคจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
 3. สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

และหมั่นเรียนรู้ ฝึกฝน เติมทักษะในศาสตร์อื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน อยู่เสมอ


>> หลักที่ใช้ในการทำงาน :

Taoism, Satir Model, Enneagram, Human Development Theory, Dhamma Philosophy, Zen Philosophy, Positive Psychology


>> ความถนัดอื่น ๆ :

สำเร็จหลักสูตรครูสอนหยินโยคะและแพทย์แผนจีน 50 ชั่วโมง Yin Yoga & TCM

 • พลังงานบำบัด Energy Healing / Tibetan Singing Bowl
 • นพลักษณ์ Enneagram
 • ปรัชญาเต๋า Taoism
 • การดูแลสุขภาพองค์รวม Wellness


>> ความสนใจพิเศษ :

Meditation, Hormones, Yin Yoga, Reiki , Plant-Based food, Human Resources


>> ติดต่อ :
Website : https://krupeacefamily.com
Facebook : ครูพีช ที่ปรึกษาครอบครัว
Line : @krupeacefamily 


ประสบการณ์

 • ประสบการณ์การทำงานด้านการพัฒนาเด็กและครอบครัว กว่า 8 ปี ทั้งในโรงเรียนภาครัฐ เอกชน รวมถึง ศูนย์พัฒนาเด็ก-วัยรุ่น
 • มีประสบการณ์ในวงการสื่อและ Entertainment มากว่า 16 ปี มีพื้นฐานด้านศิลปะการแสดง การเป็นพิธีกร ทำให้การสื่อสารมีความน่าสนใจ
 • มีประสบการณ์ดูแลเคสส่วนตัว ด้านความรักและการเติมสมดุลให้ชีวิตกว่า 10,000 ชั่วโมง (โดยรักษาความเป็นส่วนตัวของทุกเคส 100%)
 • มีผู้ปกครองและบุคคลทั่วไป มาร่วมพัฒนาตัวเองในหลักสูตรของครูพีช มากกว่า 2,500 คน
 • มีผู้ติดตามเพจครูพีชที่ปรึกษาครอบครัว 2 แสนคน 

คอร์สทั้งหมด

ลงทะเบียนเพื่อติดตามข่าวสาร
จาก PrimeSkill