อ.วิชัย ปีติเจริญธรรม

วิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรในองค์กรชั้นนำระดับประเทศ

 • คะแนนรีวิว 0 (ผู้รีวิว 0 คน)
 • ผู้ติดตาม 0 คน
 • ผู้เรียน 2 คน
 • คอร์สทั้งหมด 4 คอร์ส

ปัจจุบัน

อาจารย์วิชัย  ปีติเจริญธรรม เป็นวิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรในองค์กรชั้นนำระดับประเทศ รวมทั้งเป็น
กรรมการผู้จัดการบริษัท วิทยากรมืออาชีพ จำกัด
กรรมการผู้จัดการบริษัท ทำงานด้วยใจ จำกัด (Work With Heart Co., Ltd)
คอลัมน์นิสต์ เขียนบทความเรื่อง “พลังสู่ความสำเร็จ” ในหนังสือพิมพ์ เส้นทางนักขาย
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาระบบงานให้กับบริษัทต่าง ๆ
เป็นผู้ค้นคว้าและสำรวจปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากลูกค้า ระบบงาน เพื่อนร่วมงาน และตัวพนักงานเองในบริษัทเพื่อช่วยให้เกิดการเรียนรู้ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาอย่างมีระบบ
ปัจจุบัน เป็นที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง 


ผลงานทางวิชาการ (หนังสือ )

 • การทำงานด้วยหัวใจ                                
 • คัมภีร์เพิ่มยอดขาย
 • นักขายสายพันธ์ใหม่                                
 • กลยุทธ์ติดตามหนี้ภาคพิสดาร
 • การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ                        
 • กลยุทธ์ติดตามหนี้                                  
 • ยุทธศาสตร์ชีวิต                            
 • ก้าวสู่..สุดยอดวิทยากรมืออาชีพ 

ประสบการณ์

วิทยากรนำการสัมมนาหลักสูตร

โครงการโรงเรียนสอนนักขาย

โครงการโรงเรียนสอนผู้นำ

โรงเรียนสอนนักเขียน(สำหรับผู้ที่สนใจเขียนหนังสือ)

โรงเรียนสอนนักพูด(สำหรับท่านที่ต้องการเป็นวิทยากรหรือเรียนรู้หลักการสอนงาน)

หลักสูตรสัมมนา

 • การทำงานด้วยหัวใจ                                
 • ทักษะการบริหารอารมณ์และความเครียด
 • นักขายสายพันธ์ใหม่                                

 จัดทำโครงการฝึกอบรมสัมมนาให้กับองค์กรชั้นนำของประเทศ เช่น

 • เขียนหนังสือมงคล 38 ประการ ตอน พลังสู่ความก้าวหน้า (เล่ม 2)(ช่วงตีพิมพ์)
 • เขียนหนังสือมงคล 38 ประการ ตอน พลังสู่ความก้าวหน้า (เล่ม 3)(ช่วงตีพิมพ์)
 • เขียนหนังสือมงคล 38 ประการ ตอน พลังสู่ความก้าวหน้า (เล่ม 4)(ช่วงตีพิมพ์) 

 จัดทำโครงการฝึกอบรมสัมมนาให้กับองค์กรชั้นนำของประเทศ เช่น

 • บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด                        
 • บริษัท สกุลไทย จำกัด
 • OPERATIONAL ENERGY GROUP LIMITED 

คอร์สทั้งหมด

ลงทะเบียนเพื่อติดตามข่าวสาร
จาก PrimeSkill