Fon Sensei

สุกัญญา ด่านชาญจิตต์ (ครูฝนหรือฝนเซนเซ) เจ้าของเพจ "Fon Sensei สอนภาษาญี่ปุ่น"

  • คะแนนรีวิว 4 (ผู้รีวิว 2 คน)
  • ผู้ติดตาม 4 คน
  • ผู้เรียน 3 คน
  • คอร์สทั้งหมด 2 คอร์ส

ปัจจุบัน

สุกัญญา ด่านชาญจิตต์ 

(ครูฝนหรือฝนเซนเซ)

เจ้าของเพจ "Fon Sensei สอนภาษาญี่ปุ่น"


จบการศึกษาระดับมัธยมปลายและระดับอุดมศึกษาเอกภาษาญี่ปุ่น
เคยได้รับทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ Kyoto University of Education ( 京都教育大学 ) ที่ประเทศญี่ปุ่น


เนื่องจากเคยเป็นทั้งนักเรียน นักศึกษา นักเรียนแลกเปลี่ยน และได้ทำหน้าที่เป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่นมาอย่างยาวนาน จึงทำให้มีความเข้าใจในความต้องการของผู้เรียนเป็นอย่างดี รู้และเข้าใจในจุดยาก จุดง่าย จุดที่หลายคนเรียนแล้วอาจจะเกิดปัญหาหรือไม่เข้าใจ สามารถแก้ปัญหาหรือตอบโจทย์ได้ตรงจุดกับสิ่งที่ผู้เรียนต้องการ 

ด้วยการสอนและการอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียดมากๆตามสไตล์ของฝนเซนเซ ก็เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นภาพตามหรือเข้าใจกับเนื้อหานั้นๆได้ง่ายที่สุด ทำให้การเรียนไหลลื่น ผู้เรียนมีความสนุกหรือเกิดความชื่นชอบในการเรียนภาษาญี่ปุ่น เน้นการปูพื้นฐานให้แน่นและถูกต้องเพื่อการต่อยอดในการเรียนภาษาญี่ปุ่นต่อไปในอนาคตประสบการณ์

  • มีประสบการณ์สอนภาษาญี่ปุ่นให้กับทางโรงเรียนต่างๆ สถาบันกวดวิชา โรงเรียนสอนภาษา และบริษัทญี่ปุ่น
  • เป็นติวเตอร์ส่วนตัว รวมถึงวิทยากรตามงานต่างๆ มากกว่า 14 ปี

คอร์สทั้งหมด

ลงทะเบียนเพื่อติดตามข่าวสาร
จาก PrimeSkill