พรศักดิ์ อุรัจฉัทชัยรัตน์

ผู้คร่ำหวอดในวงการการเงินและเป็น Head of IT ในธุรกิจการเงินทั้งที่อยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยและบริษัทในตลาดหลักทรัพย์

  • คะแนนรีวิว 5 (ผู้รีวิว 3 คน)
  • ผู้ติดตาม 6 คน
  • ผู้เรียน 278 คน
  • คอร์สทั้งหมด 5 คอร์ส

ปัจจุบัน

ผู้คร่ำหวอดในวงการการเงินและเป็น Head of IT ในธุรกิจการเงินทั้งที่อยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยและบริษัทในตลาดหลักทรัพย์  อีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทต่างๆ และผู้ให้ความรู้ด้านการเงิน เทคโนโลยี และนักเขียนหนังสือติดอันดับขายดีอย่างต่อเนื่อง


ประสบการณ์

  • จบการศึกษาปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ คณะสถิติประยุกต์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ทำงานเป็น Head of Strategy, Assistance Managing Director, General Manager, Senior Operation Manager และ Head of IT ในธุรกิจการเงินทั้งที่อยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยและบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ร่วมถึงธุรกิจก่อสร้างและซื้อมาขายไปมาตลอด 30 ปี
  • Business Owner ใน Telecom Industry
  • ปัจจุบัน เป็นที่ปรึกษาบริษัท Start-Up Fintechเป็นผู้บรรยายทางด้าน Fintech, Digital Economy, Blockchain, Cryptocurrency และอื่นๆ 
  • เจ้าของหนังสือ  Cryptocurrency 101 Plus ติดอันดับหนังสือขายดีอย่างต่อเนื่อง!!

คอร์สทั้งหมด

ลงทะเบียนเพื่อติดตามข่าวสาร
จาก PrimeSkill