Be-engineer

สถาบันกวดวิชาวิศวกรรม แหล่งมั่วสุมของเหล่าวิศวกร

  • คะแนนรีวิว 0 (ผู้รีวิว 0 คน)
  • ผู้ติดตาม 0 คน
  • ผู้เรียน 0 คน
  • คอร์สทั้งหมด 3 คอร์ส

ปัจจุบัน

เราเป็นสถาบันกวดวิชาวิศวกรรม คอร์สเรียนของเราแบ่งเป็น 3 กลุ่ม

  1. คอร์สเตรียมมหาลัย สำหรับน้องที่กำลังจะขึ้นปี 1
  2. คอร์สพื้นฐานวิศวะ Math, Physics, Chemistry สำหรับนักศึกษาปี 1
  3. คอร์สวิชาวิศวกรรม สำหรับนักศึกษาปี 2 ขึ้นไป

ประสบการณ์

  • สถาบันเปิดสอนมาแล้วกว่า 10 ปี
  • ติวเตอร์แต่ละคนมีประสบการณ์สอนไม่ต่ำกว่า 15 ปี
  • นักเรียนได้เกรด A ไม่น้อยว่า 500 คน


คอร์สทั้งหมด

ลงทะเบียนเพื่อติดตามข่าวสาร
จาก PrimeSkill