พี่แก้มสอนจีน

ศิรินทร์ ศิรนานนท์ เจ้าของเพจ "พี่แก้มสอนจีน" และเพจ Sirin Chen 陈雅丽

 • คะแนนรีวิว 0 (ผู้รีวิว 0 คน)
 • ผู้ติดตาม 0 คน
 • ผู้เรียน 0 คน
 • คอร์สทั้งหมด 1 คอร์ส

ปัจจุบัน

ศิรินทร์ ศิรนานนท์ (พี่แก้ม)

เจ้าของเพจพี่แก้มสอนจีน ( ผู้ติดตามกว่า 1 ล้านคน)

เจ้าของเพจ Sirin Chen 陈雅丽 ( ผู้ติดตาม 1.5 หมื่นคน)   

เจ้าของสถาบันสอนภาษาบ้านบึง ชลบุรี  

เจ้าของซุปเปอร์มาร์เก็ตจีน ชลบุรี


การศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาการค้าระหว่างประเทศ Shanghai University of Finance and Economics|2013-2015 ( ทุนรัฐบาลจีน)
 • ปริญญาตรี เอกภาษาจีน  Thammasat University | 2009-2013 ( เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง)
 • คอร์สภาษาจีนภาคฤดูร้อน Peking University | 2012 ( ทุนสถาบันขงจื่อ จุฬา) 


 ระดับภาษา

 • HSK 6 ( ระดับสูงสุด) 

ประสบการณ์

 • ติวเตอร์สอนภาษาจีน และเป็นวิทยากรบรรยายเกี๋ยวกับภาษาจีนมากว่า 14 ปี  
 • วิทยากรพิเศษ ม.ธรรมศาสตร์, ม. ศรีปทุม,สถาบันจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
 • ล่ามขึ้นศาล  ล่ามโรงงาน  ล่ามในที่ประชุม ล่ามงานโปรโมตภาพยนตร์
 • แปลเอกสาร  สัญญาจีน-ไทย
 • บทความตีพิมพ์ "China's service in the author's view," in the magazine's Confucius Institute. 

คอร์สทั้งหมด

ลงทะเบียนเพื่อติดตามข่าวสาร
จาก PrimeSkill