หนูแดงตัวน้อย

บุญญานี จงทวีพรมงคล เจ้าของนามปากกา หนูแดง, หนูแดงตัวน้อย, NooDangzz, หนูแดงแกงไก่, อ.หนูแดง

  • คะแนนรีวิว 0 (ผู้รีวิว 0 คน)
  • ผู้ติดตาม 0 คน
  • ผู้เรียน 2 คน
  • คอร์สทั้งหมด 1 คอร์ส

ปัจจุบัน

บุญญานี จงทวีพรมงคล

เจ้าของนามปากกา "หนูแดง, หนูแดงตัวน้อย, NooDangzz, หนูแดงแกงไก่, อ.หนูแดง"

เจ้าของเพจ "หนูแดงเล่าเรื่อง" ที่มีผู้ติดตามกว่า 13,000 คน


หนูแดงมีประสบการณ์ด้านงานเขียนมาแล้ว 16 ปีมีงานเขียนหลากหลายแนว จำนวนมากกว่า 70 เรื่อง

เช่น จรกาคนงาม, แก้วอสุรา, เสน่หากุมภัณฑ์ อีกทั้งยังได้รับรางวัลด้านงานเขียนมามากมาย

ปัจจุบันเป็นนักเขียน บรรณาธิการอิสระ และวิทยากรให้ความรู้ด้านงานเขียน


ประสบการณ์

- นักเขียน มีผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ จำนวน 74 เรื่อง 

- ทำงานด้านสิ่งพิมพ์

  • พิสูจน์อักษร บริษัท เพชรประกาย จำกัด ปี 2552 – 2553
  • บรรณาธิการบริหารและบรรณาธิการ สำนักพิมพ์รักคุณและสำนักพิมพ์ฟาร์มรัก ปี 2561 – 2563
  • บรรณาธิการอิสระ ปี 2561 - 2565 

- เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านงานเขียน
คอร์สทั้งหมด

ลงทะเบียนเพื่อติดตามข่าวสาร
จาก PrimeSkill