สุรศักดิ์ พรบรรเจิดกุล

ที่ปรึกษาและวิทยากร บริษัททำน้อยได้มาก จำกัด

  • คะแนนรีวิว 0 (ผู้รีวิว 0 คน)
  • ผู้ติดตาม 0 คน
  • ผู้เรียน 3 คน
  • คอร์สทั้งหมด 8 คอร์ส

ปัจจุบัน

หลักสูตรที่พัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาให้ผู้ปกอบการด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ,จัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า ขนส่ง การวินิจฉัยสถานประกอบการ การปรับปรุงกระบวนการลดต้นทุนเพิ่มกำไร และระบบการผลิตแบบลีน ระบบ 5ส.  


ประสบการณ์

  • ที่ปรึกษาและวิทยากร บริษัททำน้อยได้มาก จำกัด
  • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน 
  • ประสบการณ์ทำงาน 10 ปี ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน, การผลิต, คลังสินค้า ขนส่ง ฯลฯ
  • ประสบการณ์ให้คำปรึกษามากกว่า 200 บริษัท ด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ,จัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า ขนส่ง การวินิจฉัยสถานประกอบการ การปรับปรุงกระบวนการลดต้นทุนเพิ่มกำไร และระบบการผลิตแบบลีน ระบบ 5ส.

คอร์สทั้งหมด

ลงทะเบียนเพื่อติดตามข่าวสาร
จาก PrimeSkill