อยู่ดี มีเฮง ฮวงจุ้ย

ปรชาติ ธนพรหมศิริกุล (อาจารย์โอ๋) ที่ปรึกษาด้าน ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม ผสานภูมิปัญญาล้ำค่ากับการออกแบบปัจจุบัน

  • คะแนนรีวิว 0 (ผู้รีวิว 0 คน)
  • ผู้ติดตาม 0 คน
  • ผู้เรียน 0 คน
  • คอร์สทั้งหมด 2 คอร์ส

ปัจจุบัน

ผู้เชี่ยวชาญ การออกแบบผังพลังงาน ด้านฮวงจุ้ย ฤกษ์ยาม ดวงจีน จาก "ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีเฮง" (UDMEHENG) อาจารย์โอ๋ ปรชาติ ธนพรหมศิริกุล จาก "ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีเฮง" (UDMEHENG)

ให้คำปรึกษาด้านฮวงจุ้ย ให้สอดคล้องกับหลักสถาปัตยกรรมของอาคารต่าง ๆ ผู้คน และกาลเวลา หลากหลายรูปแบบ ครอบคลุมทั้งที่พักอาศัยใหม่และการปรับปรุงที่พักอาศัยเดิม บ้าน คอนโด ร้านค้า โรงงาน ที่ดิน เพื่อความสำเร็จในการดำเนินชีวิตและธุรกิจ อย่างมั่งคั่งและมั่นคง

อาจารย์โอ๋จบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธาและชลประทาน

เชี่ยวชาญศาสตร์วิชาการฮวงจุ้ย ดวงจีน และฤกษ์ยาม รวมถึงวิชาด้านภูมิปัญญาจีน ฮวงจุ้ยชัยภูมิ ฮวงจุ้ยระบบดาว 9 ยุค ฮวงจุ้ยระบบ 64 ข่วย ฮวงจุ้ยซาฮะซี่เก็ก ดวงจีนโป๊ยยี่สีเถียว ฤกษ์ยามระบบซำฮะ ฤกษ์ยามระบบ 64 ข่วย อี้จิง การรักษาสุขภาพแบบแผนจีน


ประสบการณ์

  • ให้คำปรึกษาด้านฮวงจุ้ยให้สอดคล้องกับหลักสถาปัตยกรรมของอาคารต่างๆ และหลักการตลาดสำหรับธุรกิจต่างๆ สำหรับที่พักอาศัย หลากหลายรูปแบบ ครอบคลุมทั้ง ที่พักอาศัยใหม่ และ การปรับปรุงที่พักอาศัยเดิม บ้าน คอนโด ร้านค้า โรงงาน ที่ดิน สอดคล้องกับธรรมชาติ ผู้คน และ กาลเวลา เพื่อความสำเร็จในการดำเนินชีวิตและธุรกิจ อย่างมั่งคั่งและมั่นคง
  • เจ้าของ Facebook Page "ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีเฮง" (UDMEHENG) แบ่งปันประสบการณ์ เกี่ยวกับฮวงจุ้ย การปรับสมดุลกราฟแห่งชีวิต ทั้ง 3 เส้น ผสาน ชะตาฟ้า ชะตาดิน ชะตาคน ให้สอดคล้องกับธรรมชาติอย่างสมดุล
  • เจ้าของ Youtube Channel "ร้อยเรื่องอยู่" ( LIVING OF THINGS) แบ่งปันประสบการณ์ เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยต่างๆ ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ประสบการณ์เรื่องอยู่ สนใจดูผลงานอื่น ๆ เพิ่มเติมที่ https://udmeheng.com

คอร์สทั้งหมด

ลงทะเบียนเพื่อติดตามข่าวสาร
จาก PrimeSkill