ณัฏฐ์ มหาสุวรรณ

เจ้าของ Facebook page : วิศวะจบใหม่ ผู้เชี่ยวชาญด้านงานด้านออกแบบ และคำนวณระบบปรับอากาศระบายอากาศในอาคาร

 • คะแนนรีวิว 0 (ผู้รีวิว 0 คน)
 • ผู้ติดตาม 0 คน
 • ผู้เรียน 4 คน
 • คอร์สทั้งหมด 2 คอร์ส

ปัจจุบัน

ณัฎฐ์ มหาสุวรรณ หรือพี่นัท

เจ้าของ  Facebook Page "วิศวะจบใหม่"

จบการศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยมหิดล เกียรตินิยม อันดับ 2

ผู้มีประสบการณ์ในสายงานออกแบบระบบปรับอากาศระบายอากาศ และ รับปรึกษา งานด้านออกแบบ/คำนวณระบบปรับอากาศระบายอากาศ ในอาคาร  

เปิดสอนคอร์ส พื้นฐาน AutoCad 2D บน Facebook Page "เรียน พื้นฐานเขียน AutoCAD 2D +ฝึกเขียนท่อโดยใช้คำสั่งพื้นฐาน"
ประสบการณ์

 • ออกแบบระบบปรับอากาศระบายอากาศ ทั้งงาน Project และขององค์กร
 • วิศวกรจัดซื้อ-คุมงานงานระบบท่อไอน้ำ 
 • เชี่ยวชาญทางด้าน
  - แอร์น้ำยา แยกส่วน
  - ระบบVRV/VRF
  - ระบบ Air Cool Chiller / Water Cool Chiller
  - พัดลมระบายควันไฟ ในอาคารใหญ่ / สูง พิเศษ คอร์สทั้งหมด

ลงทะเบียนเพื่อติดตามข่าวสาร
จาก PrimeSkill