ศศิศ พิศนุภูมิ

พี่ตัง Aptitude Test เจ้าของเพจ “นักบินไทย”

 • คะแนนรีวิว 0 (ผู้รีวิว 0 คน)
 • ผู้ติดตาม 0 คน
 • ผู้เรียน 0 คน
 • คอร์สทั้งหมด 1 คอร์ส

ปัจจุบัน

 • เจ้าของเพจ “นักบินไทย” เพจที่แชร์ข้อมูลเรื่องราวของการสอบเข้าเป็นนักบิน
 • อดีตลูกเรือ (Cabin Crew) สายการบินตะวันออกกลาง ปี 2010
 • อดีตลูกเรือ (Cabin Crew) สายการบินไทย ปี 2011
 • สอบเข้านักบินทุนสายการบินไทย ปี 2012
 • ปัจจุบันเป็นนักบินสายการบินต่างประเทศแห่งหนึ่ง

ประสบการณ์


 • อาจารย์พิเศษสถาบันสอนแอร์สจ๊วต ในวิชา Aptitude Test, Personality, Interview
 • อาจารย์พิเศษสถาบันเตรียมสอบนักบิน ในวิชา Aptitude Test
 • เปิดสถาบันเตรียมสอบนักบิน ในปี 2016
 • อาจารย์พิเศษสาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยรัฐบาล

คอร์สทั้งหมด

ลงทะเบียนเพื่อติดตามข่าวสาร
จาก PrimeSkill